Veiligheid en Drugsoverlast

In Roosendaal wordt de drugsoverlast als bijzonder hoog ervaren. Dat blijkt uit de CBS veiligheidsmonitor en uit een recente bewoners enquête. Er is geen partij die hier niet iets aan wilt doen. Echter de meningen zijn verdeeld over hoe dat de problemen aangepakt moeten worden. Er wordt vaak verwezen naar de problemen van voor 2009 en er wordt onvoldoende rekening gehouden met de kennis en ervaringen van nu. Conciglio en liberaal volksvertegenwoordiger Jac Wezenbeek organiseren een voorlichtingsavond van Nederlandse top deskundigen om kennis te nemen van hun ervaringen en om in gesprek te gaan zodat we ons beter kunnen gaan oriënteren op mogelijke oplossingen. Gaan samenwerken om de drugsoverlast en criminaliteit in de gemeente Roosendaal te gaan bestrijden.

Nicole Maalsté

Dimitri Breeuwer en Charles Dorpmans

In navolging van de presentaties heeft er ook een debat plaatsgevonden en is er overleg geweest met het publiek en de deskundigen. We mogen concluderen dat de avond verrassende inzichten heeft opgeleverd. Wel betreuren we dat de verschillende partijen waaronder de grootste partij Roosendaalse Lijst schitterden door afwezigheid.

Conciglio Raadsleden staan niet alleen voor openheid en transparantie maar vooral ook voor samenwerking en deskundigheid.

Voor het debat verwijzen we naar het Conciglio platform van Jac Wezenbeek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *