Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen zitten erop en zijn voor ons dit jaar wel heel erg bijzonder verlopen. Vanuit het Conciglio gedachtegoed hebben we eind vorig jaar het begrip Conciglio Raadslid ontwikkeld en hebben in de afgelopen campagneperiode met veel kandidaat gemeenteraadsleden hierover kunnen praten. Veel kandidaat raadsleden en partijen kunnen zich vinden in Conciglio. Het gaat er nu om of (Conciglio) raadsleden vier jaar lang ook daadwerkelijk zich aan de belofte houden. Een luisterend oor te zijn voor de inwoners van hun gemeente en ze via een persoonlijk platform op de hoogte zullen houden van al hun activiteiten, overwegingen, standpunten en beslissingen in de raad. Minstens net zo belangrijk is dat de raadsleden en partijen onderling vergaand zullen gaan samenwerken volgens het derde alternatief van Covey. Samen oplossingen bedenken die beter zijn dat wat ieder afzonderlijk heeft bedacht.

We hebben voor twee bijzondere kandidaat raadsleden, Jac Wezenbeek in Roosendaal en Tom Cats in Bergen op Zoom, campagne mogen voeren en die ook succesvol kunnen afronden. Beide heren stonden op een moeilijk verkiesbare achtste plaats bij hun partij. Jac is, na de lijsttrekker en de eerste vrouw op nummer 2, glansrijk als derde uit de bus gekomen. Tom heeft het net niet gehaald maar gaat als duo raadslid in Bergen op Zoom aan de slag. Beide heren gaan nu samen volledig in overeenstemming met het Conciglio gedachtegoed in “samenstadjessterker.nl” onderling verder samenwerken.

Ook bijzonder is dat we in de campagne een zwaar beladen en moeilijk onderwerp bespreekbaar hebben kunnen maken. Roosendaal en Bergen op Zoom hebben grote problemen met drugsoverlast. Roosendaal is naar onderzoek van het CBS vorige jaar zelfs de gemeente met de meeste drugsoverlast in Nederland en werd recentelijk nog geconfronteerd met schietpartijen in woonwijken. We zijn er trots op dat we met onze Conciglio kandidaten op 13 maart een informatieavond met politiek debat hebben kunnen organiseren met landelijk bekende deskundigen. We zien dan met veel plezier dat er meer kwaliteitsvolle discussie ontstaat en men bereid is te luisteren naar deze specialisten en naar elkaar. Conciglio ten top. We hopen dat in de komende raadsperiode men gezamenlijk oplossing gaat vinden voor de drugsoverlast zodat de veiligheid van de inwoners beter gewaarborgd kan gaan worden. Het gehele debat is terug te kijken op het platform van Jac Wezenbeek en er zal volgende maand nog een samenvattende documentaire worden gemaakt.

Toch moet ik deze blog afsluiten met een negatief kantje. In een al jarenlang lopend juridisch conflict tussen mijn moeder en de gemeente is getracht om juist in deze afgelopen maanden, in overeenstemming met het Conciglio gedachtegoed en naar het derde alternatief, een oplossing te vinden. Dat is spijtig genoeg niet gelukt. Om Conciglio mogelijk te maken moet je eerst bereid zijn de dialoog aan te gaan en naar elkaar te luisteren. Pas dan kun je samen de betere oplossing maken. Maar goed dat is voor sommige politici nog even wennen. Wij zijn er van overtuigd: Er komen andere tijden!

Pierre de Jong
25 maart 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *