Conciglio en de duurzame doelen van de Verenigde Naties.

Globaal denken en focus op de toekomst

Wereldwijd een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en wordt ook als doelstelling nagestreefd in het Conciglio denken. Wij zijn in onze beleving een groot sociaal netwerk van ruim 7 miljard mensen. Maar Conciglio wilt meer! Niet alleen een einde aan ongelijkheid maar een beter wereld voor iedereen door los van nationaliteit, ras of religie vooral samen te werken en onze wereld als wereldburgers samen verder te ontwikkelen. Dankzij het wereldwijde Internet is iedereen verbonden en kan iedereen samenwerken en informatie delen. Inspanning en Wisdom of the Crowd van en voor het welzijn van ons allemaal.

Onze gezamenlijke toekomst en ons welzijn!

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben een ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. Ze vormen de gedeelde uitgangspunten voor onze gezamenlijke toekomst en de basis voor het welzijn van ons allemaal.

De 17 doelen zijn:

SDG

1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
3. Gezondheidszorg voor iedereen
4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
12. Duurzame consumptie en productie
13. Aanpak klimaatverandering
14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Conciglio

Landen voeren, in meer of mindere mate, de SDG’s uit op nationaal en internationaal niveau. In 2016 besloten onder meer de Europese Unie en de VN over hun inzet op de uitvoering van de doelen. In Nederland staat samenwerking tussen ministeries en met de maatschappelijke spelers centraal en levert tot vandaag nog maar weinig concrete projecten of resultaten op.
Wij zijn van mening dat echte verandering en initiatieven tot verbetering van wat dan ook wordt geïnitieerd door passie en goede ideeën van individuele mensen die samenwerken en die vooral behoefte hebben aan meedenkers en meetdoeners. Conciglio biedt hiervoor het platform en de faciliteiten om ideeën te ontwikkelen tot projecten en realisatie.

Meer informatie over de 17 duurzame doelstellingen vindt je op de website van de Verenigde Naties

Lid worden van de Conciglio Netwerkorganisatie?Het lidmaatschap is gratis en verplicht je tot niets

Ja Graag!