Conciglio – de geschiedenis

We hebben deze week de basis voor het Conciglio platform opgeleverd en we stevenen in de komende weken af op de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe is het zo gekomen en wanneer is het Conciglio gedachtegoed nu eigenlijk ontstaan? Wat heeft het überhaupt met de verkiezingen te maken? De Conciglio geschiedenis, het is een mooi onderwerp voor deze eerste blog.

In den beginne

Nu ik terugkijk en er wat dieper over nadenk ben ik altijd al wel met samenwerken en Conciglio gedachtegoed bezig geweest. Het is een weg van vallen en opstaan. Van stilstand en onverwachte sprongen vooruit. Van goede en ook slechte keuzes. Een traject van bijna 40 jaar.

De basis is zonder enige twijfel aan het begin van mijn werkzame leven gelegd. Ik heb het enorme geluk gehad dat ik begin tachtiger jaren de kans heb gehad om veel te mogen reizen. De wereld was toen nog heel erg groot en zo waren ook de verschillen tussen alle landen en alle mensen. We hadden nauwelijks een idee van wat er aan de andere kant van de wereld afspeelde. Zaken doen was er natuurlijk al sinds jaar en dag, gaat terug naar ons koloniale verleden, maar samenwerken was geen vanzelfsprekendheid. Het is in deze periode dat ik me heb leren inleven in andere culturen en andere mensen. Ik ben nog steeds erg dankbaar dat ik dat heb mogen doen.

Het Internet

De geschiedenis gaat verder terug naar 1994. Nadat ik ruim 13 jaar lang de wereld heb rond gereisd, ik was inmiddels zelfstandig ondernemer, ontstond er in januari 1994 het nodige enthousiasme voor een leuk initiatief van cultureel centrum De Balie en het blad Hack-Tic: De Digitale Stad Amsterdam. De Digitale Stad (DDS) was naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994 aanvankelijk bedoeld als een experiment voor tien weken. Het experiment was onder meer gericht op het verkleinen van de kloof tussen burgers en politici, maar dit werd geen succes omdat de politici massaal wegbleven. Desalniettemin werd het experiment voortgezet en zo ontstond de basis voor een stormachtige groei van het Internet. Voordat ik er erg in had was ik Internet ondernemer. Ik heb samen met een geweldig team van vooral jonge mensen tot aan 2002 mogen werken aan de opbouw van de Internet infrastructuur in Nederland.

Het Internet heeft in een hoog tempo de wereld verbonden en er zijn op de technische infrastructuur allerhande sociale netwerken ontstaan. We communiceren nu wereldwijd met elkaar en informatie is dankzij Google nagenoeg onbeperkt en voor iedereen altijd snel en overal beschikbaar. We zijn online gaan werken én samenwerken. Netwerken en netwerkorganisatie zijn daarbij populaire begrippen geworden. Maar ja, hoe doe je dat nu echt?

Online samenwerken

Medio 2010 begonnen we, een aantal Internet ondernemers en collega’s van het eerste uur, ons af te vragen van hoe je het best kon samenwerken in een netwerkorganisatie. Het begin van het echte Conciglio denken en de aanzet tot een methodiek waren geboren. Een eerste functioneel ontwerp voor een online samenwerkingsplatform werd gemaakt maar door gebrek aan voldoende financiering werd het platform nooit gebouwd. Het bleek achteraf niet nodig te zijn.

In dezelfde periode was Dustin Moskovitz in Silicon Valley samen Justin Rosenstein aan hetzelfde idee gaan werken. Moskovitz, mede oprichter van Facebook, had de onderneming in 2008 verlaten en kon de ontwikkeling niet alleen met eigen middelen betalen maar werd ook nog eens voorzien van het nodige durfkapitaal. De eerste bèta versie van Asana komt november 2011 op de markt beschikbaar. Met het Asana platform kunnen werkzaamheden voor iedere vorm van organisatie optimaal geconfigureerd worden en biedt de individuele gebruiker compleet overzicht. Asana heeft individueel taakbeheer in netwerken technisch mogelijk gemaakt. Het maakt de Conciglio methodiek voor het eerst praktisch uitvoerbaar. Er is sedertdien veel uitgeprobeerd en geleerd.

De Conciglio methodiek stelt de mens, het individu, als kleinste zelfstandige eenheid in een organisatie of samenwerkingsverband centraal. Mensen moeten communiceren om samenwerking mogelijk te maken. Zij kijken daarbij naar al hun activiteiten altijd vanuit hun eigen totaal beleving: Ik moet vandaag dat rapport schrijven, boodschappen doen bij Albert Hein en ook overleggen met de voetbaltrainer over de opstelling van a.s. zondag. Conciglio stelt iedereen in staat om stressvrij op een efficiënte wijze overzicht te houden over alle activiteiten, zowel thuis als op het werk. Conciglio brengt rust en verhoogt de productiviteit van iedereen op een spectaculaire wijze.

En toen was er plotseling meer

Om maximaal resultaat te behalen uit samenwerkingen moet er naar synergie gestreefd worden. Dit kan volgens ons het best bereikt worden door de uitgangspunten van het derde alternatief van Stephen Covey te hanteren. Wat kunnen we samen bedenken wat beter is dan wat we ieder onafhankelijk van elkaar kunnen doen. Verrassend was het inzicht dat met het omarmen van deze principes Conciglio meer dan een methodiek is geworden! Het is ook een levenswijze, een attitude.

De wereld is sinds 1980, ook het jaar waarin CNN is opgericht, heel erg klein geworden en we zijn vandaag onmiddellijk op de hoogte wanneer er iets in de wereld gebeurt. We zijn met zijn allen vergaand verbonden en zullen moeten samenwerken om in de toekomst het welzijn van iedereen te kunnen garanderen. Om Planet Earth leefbaar te houden. Hiervoor hebben de lidstaten van de Verenigde Naties een ontwikkelingsagenda 2015 – 2030 met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen samengesteld. Wij zijn van mening dat iedereen – overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en alle burgers – rekening moeten houden met deze doelstellingen. We hebben daarom het Conciglio Manifesto opgesteld. Ter bevordering van onderlinge samenwerking, om het welzijn van iedereen wereldwijd te verbeteren en om onze wereld een stukje mooier te gaan maken.

2018, op naar 2030

Nu, 24 jaar na de start van het Internet in Nederland en 12 jaar voor 2030, staan we opnieuw aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Het Conciglio gedachtegoed kent geen politieke kleur maar kan goed worden toegepast in de politiek. We spreken daarbij de hoop uit dat kandidaat gemeenteraadsleden nu wel gebruik maken van het Internet en als volksvertegenwoordiger niet alleen nu communiceren met de kiezers. Een echt Conciglio gemeenteraadslid kan zich vinden in het Manifesto en doet daarbij de belofte aan de kiezer dat hij of zij de inwoners de komende raadsperiode continue op de hoogte zal houden van alle activiteiten, overwegingen, standpunten en beslissingen in de gemeenteraad.

Het Conciglio gemeenteraadslid brengt ons naar het begin van dit blogartikel. De wereld een stukje beter maken begint bij jezelf, je eigen omgeving of in je werk. Ik wens iedereen veel Conciglio!

Pierre de Jong
3 februari 2018

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *