Earth Day 2018

Het is vandaag 22 april earth day, de dag van de aarde. De dag heeft als doelstelling mensen te laten nadenken over hun consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde. Bij Conciglio willen we vandaag eens extra stil staan bij de Duurzame Doelstellingen van de Verenigde Naties die hier mee te maken hebben: 13. Aanpak klimaatverandering 14.…

Read more

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen zitten erop en zijn voor ons dit jaar wel heel erg bijzonder verlopen. Vanuit het Conciglio gedachtegoed hebben we eind vorig jaar het begrip Conciglio Raadslid ontwikkeld en hebben in de afgelopen campagneperiode met veel kandidaat gemeenteraadsleden hierover kunnen praten. Veel kandidaat raadsleden en partijen kunnen zich vinden in Conciglio. Het gaat er…

Read more

Veiligheid en Drugsoverlast

In Roosendaal wordt de drugsoverlast als bijzonder hoog ervaren. Dat blijkt uit de CBS veiligheidsmonitor en uit een recente bewoners enquête. Er is geen partij die hier niet iets aan wilt doen. Echter de meningen zijn verdeeld over hoe dat de problemen aangepakt moeten worden. Er wordt vaak verwezen naar de problemen van voor 2009…

Read more

Transparantie

Ik wil niemand de zwarte Piet toespelen. Ik wil niemand in diskrediet brengen. Wel wil ik alle politici wakker schudden en zeggen dat ze het echt anders moeten aanpakken. Verbonden, open en transparant zijn. Dat zal zorgen dat wij als burger, als kiezer weer geloof krijgen in deze mensen. Jullie zijn onze vertegenwoordigers, wij hebben…

Read more

Conciglio – de geschiedenis

We hebben deze week de basis voor het Conciglio platform opgeleverd en we stevenen in de komende weken af op de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe is het zo gekomen en wanneer is het Conciglio gedachtegoed nu eigenlijk ontstaan? Wat heeft het überhaupt met de verkiezingen te maken? De Conciglio geschiedenis, het is een mooi onderwerp voor deze…

Read more